Från avfall till energi

Åmotfors Energi är ett privatägt bolag som bildades 2008 och finns i Åmotfors, Eda kommun. Verksamheten består av försäljning av värme- och elenergi samt förbrännings- och energiåtervinningstjänster.

Läs mer

Åmotfors Energi

Pappersvägen, SE-670 40 Åmotfors Sverige
Tel:     0571-127 80     info[at]amotenergi.se