Åmotfors Energi har nya ägare och går nu under namnet Nevel

I oktober 2022 förvärvade energiinfrastrukturföretaget Nevel bolaget Åmotfors Energi AB, beläget i Eda kommun, Sverige. Nevel ger kontinuitet i energiförsörjningen och stödjer minskning av klimatpåverkan från energiproduktion. Energin distribueras främst till Nordic Papers Åmotfors kraftpappersbruk och till Eda kommuns fjärrvärmenät. Genom samarbetet kommer Nevel att ge ett dedikerat stöd till Nordic Papers utveckling på platsen. Företagen har en gemensam ambition att förbättra energieffektiviteten och minska CO2-utsläppen.

Integrationen av Åmotfors Energi till Nevel har fortskridit enligt planerna. Som en av de viktigaste milstolparna i företagens integration byter Åmotfors Energi nu namn till Nevel. Förändringen innebär en sammanhållen kundservice och förenklar kommunikationen mellan alla intressenter. För Nevels kunder och partners kommer förändringen att synas via bl.a. e-postadresser och dokumentation. Mailadresser kommer att bytas ut till namn.efternamn@nevel.com. Ändringen gäller från den 28 februari 2023.

För mer information besök nevel.com

Åmotfors Energi AB behåller sitt administrativa namn till vidare.

Åmotfors Energi
Pappersvägen 3, SE-673 34 Åmotfors, Sverige
Tel:     0571-127 80     info-amofors[at]nevel.com