Om Åmotfors Energi

Information om Åmotfors Energi

Åmotfors Energi är ett privatägt bolag som bildades 2008 och finns i Åmotfors, Eda kommun.

Verksamheten består av försäljning av värme- och elenergi samt förbrännings- och energiåtervinningstjänster.

Värmekraftverkets produktionskapacitet är 180 000 000 kWh per år. Den värme och elenergin som produceras används huvudsakligen av Nordic Paper Åmotfors i sin pappersproduktion och som fjärrvärme av Eda kommuns fjärrvärmebolag Eda Energi AB.

Värmekraftverket använder primärt hushålls- och industriellt avfall som energikälla. Bränslet kommer från svenska och norska kommunerna och kommunala bolag samt andra intressenter i regionen.

Idag utvinns energi ur 70 000 ton avfall vilket motsvarar energiförbrukning hos 11 000 småhus.

Miljö

Åmotfors Energi har de tillstånd som krävs för den verksamhet som bedrivs och verksamheten uppfyller med god marginal de hårda miljökrav som är uppställda.

Miljötillståndet medger en förbränning av maximalt 80 000 ton hushålls och industriellt avfall per år.